Share
.vc_custom_1491733794123{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}
Info

Remunta IV. – Edifici plurifamiliar de 50 habitatges

Es tracta del projecte de nova construcció d’un edifici plurifamiliar amb 50 habitatges, 2 locals sense ús i 55 places d’aparcament, situat al carrer Carles Martí Feced, núm. 11-15, del municipi de l’Hospitalet de Llobregat.

Es projecta un edifici a quatre vents amb façanes al Carrer de Joan N. García-Nieto, C. Martí Feced, i el Passeig del Conveni de 1713, format per dues plantes soterrani, planta baixa, sis plantes pis i coberta plana invertida.

L’edificació es projecta recolzada al carrer Carles Martí Feced i adossat a la paret mitgera de l’edifici amb el que llinda al costat Sud. A les dos plantes soterrani no s’edifica la totalitat del solar, només s’edifica un 86,68% de la superfície sota rasant, i de la planta baixa a la sisena es respecta la cruixia de 13m que estableix la normativa.

Per tal d’alleugerir la façana d’un edifici que per les seves proporcions podria esdevenir molt compacte, hem plantejat una sèrie de terrasses en totes les plantes amb una barana de vidre a l’àcid que dona lleugeressa al conjunt. Les façanes Sud i Oest disposen de control solar mitjantçant uns porticons corredissos de lames d’al.lumini lacat que donen dinamisme a les franges homogenies de la façana.

  • /