Share
.vc_custom_1491733794123{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}
Info

Garatge Catedral, Barcelona

En colaboración con J. Anglada

La primera obra ressenyable de les projectades per Josep Ribas González –en aquest cas, amb la col·laboració de J. Anglada–, és el que, per la seva proximitat a la catedral gòtica de Barcelona, fou conegut com a Garatge Catedral. Aquest és un dels edificis que representa més bé les inquietuds renovadores de l’arquitectura barcelonina de la dècada dels cinquanta del segle xx, ja que no tan sols renunciava als referents classicitzants dominants en aquella època, sinó que assimilava el llenguatge de l’arquitectura europea contemporània.

L’estructura de l’immoble, de tres nivells, realitzada amb formigó armat, permetia plantes diàfanes i un gran aprofitament de l’espai, tant per ubicar-hi el màxim nombre de places d’aparcament com per facilitar les maniobres dels vehicles. Els forjats de les plantes primera i segona es recolzaven en vuit jàsseres transversals. Cadascuna d’aquestes jàsseres estava suportada per dos grans pilars laterals. La planta superior resultava totalment exempta, gràcies als arcs prefabricats, que li atorgaven encara més amplitud.

Quant a la façana, cal distingir la seva equilibrada austeritat. El tancament se solucionava a la planta baixa amb totxo a la part inferior i grans vidrieres a la part superior. A les plantes primera i segona, amb una combinatòria mondrianesca que alternava uns plafons de totxo estucats
amb unes vidrieres modulars, d’acord amb el ritme dels pilars. I a la coberta i al seu frontal, amb plaques de fibrociment ondulat.

Una de les qualitats d’aquest edifici, avui desaparegut, era la sensació de folgança interior i la lluminositat, procedents dels finestrals, resultat d’un clar plantejament funcionalista i de l’acurada aplicació del color: blanc per als sostres; gris blau per a les estructures; groc per al fibrociment i els plafons estucats; gris clar per als bastiments de formigó armat, i negre
per als tancaments metàl·lics.

  • /