Share
.vc_custom_1491733794123{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}
Info

Remunta I – Edifici plurifamiliar de 44 habitatges

Es tracta del projecte de nova construcció d’un edifici plurifamiliar amb 44 habitatges, 3 locals sense ús i 50 places d’aparcament, situat a l’Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, núm. 279 del municipi de l’Hospitalet de Llobregat.

Es projecta un edifici a quatre vents amb façanes al Carrer de Joan N. García-Nieto, Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, i el Carrer de Josep Maria Muntané i Almirall, format per dues plantes soterrani, planta baixa, sis plantes pis i coberta plana invertida.

L’edificació es projecta recolzada a l’Avinguda de Josep Tarradellas i Joan i adossat a la paret mitgera de l’edifici amb el que llinda al costat Sud. S’edifica la totalitat del solar en planta baixa i sota rasant, i de la planta primera a la sisena es manté una separació de 3m a la façana sud que dóna al pati interior d’illa per tal de garantir la distancia de 3m amb la zona comunitària de la futura comunitat veïna.

Per tal d’alleugerir la façana d’un edifici que per les seves proporcions podria esdevenir molt compacte, hem plantejat un balcó corregut a totes les plantes amb un conjunt de franges horitzontals de diferents materials. Aquest balcó té un ampit massís que amaga el front de forjat i el fals sostre de la terrassa de la planta inferior, i té una barana de vidre transparent que dóna lleugeresa al conjunt.

  • /