Share
.vc_custom_1491733794123{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}
Info

Edifici d’habitatges Life Sant Gervasi

Per emplaçar en una zona descongestionada de Sarrià, on encara es troben amb facilitat parcs i jardins, Ribas & Ribas va projectar un edifici aïllat d’habitatges de planta rectangular, seguint les línies perimetrals del solar on s’havia de construir. L’objectiu principal dels arquitectes era edificar un immoble de 19 habitatges, aprofitant al màxim la superfície útil i definint al mateix temps una volumetria integrada en l’entorn. El resultat és un bloc de set nivells, quatre exteriors i 3 subterranis, que es caracteritza per la lleugeresa que li confereixen les línies de façana i el fet que l’última planta sigui un àtic retirat.

Cal destacar que els habitatges en planta baixa disposen d’una superfície en semisoterrani per a magatzem, celler, sala de jocs, etc. La superfície construïda de l’edifici és de 6018 m², dels quals 3.696 m² són sota rasant.

L’aparcament ocupa dos soterranis i una planta semisoterrani, que també alberga el vestíbul d’entrada a l’edifici, on hi ha els ascensors i dues escales. Els habitatges es distribueixen al voltant d’un pati central, que situa en les estades acantonades les zones d’estar i menjador i en la part interior dels dormitoris i serveis.

La façana s’ha recobert amb travertí blanc tallat a contraveta, però visualment el que unifica els apartaments i accentua l’horitzontalitat de l’edifici és el balcó exterior dels habitatges, amb finestrals corredissos i marcs d’alumini lacat, que integra una jardinera resolta amb acer Corten.

  • /