Share
.vc_custom_1491733794123{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}
Info

Crematori de Santa Eulàlia des Riu, Eivissa

L’emplaçament d’aquest petit crematori està envoltat d’una pineda de gran valor paisatgístic i ambiental. Per a la concepció d’aquest projecte es va optar per dissenyar un edifici de forma cúbica i semi enterrat, de línies rectes i austeres, que tingués el mínim impacte sobre l’entorn.

Recordant l’arquitectura típica eivissenca, la façana s’ha proposat amb emblanquinat tradicional blanc i la coberta és plana. A l’interior de l’edifici s’han dissenyat dos patis anglesos estratègicament ubicats que proporcionen llum i creen un ambient més agradable per a l’usuari.

L’edifici es projecta en planta baixa i planta soterrani i es tenen molt en compte la distinció entre circulacions públiques i de personal del crematori.

La zona d’ús públic té el seu accés per la façana est i s’ha distribuït en planta baixa al voltant d’un nucli central de comunicació. Aquesta zona inclou una recepció, una sala de vetlla i una sala d’exposició del difunt. La zona de serveis s’ha ubicat en planta soterrani amb un accés diferenciat del públic, per la façana oest. Inclou una sala de tanatopràxia amb magatzem, el forn crematori i uns serveis per al personal.

  • /