Share
.vc_custom_1491733794123{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}
Info

Edifici plurifamiliar de 71 habitatges al carrer Gavà de Barcelona

Ubicat al barri de Sants, Barcelona, ​​es planteja la construcció d’un edifici de 71 vivendes a la confluència entre el carrer Gavà i el Passatge Solsona. La parcel·la, en forma de paral·lelepípede, limita a la part sud amb els Jardins de Celestina Vigneaux.
L´edifici està compost de planta baixa, planta altell i 5 plantes sobre rasant, així com dues plantes sota rasant on es disposa l’aparcament per a 62 vehicles.
L’accés de vianants a la finca es fa a la planta baixa des del Passatge Solsona, donant a un espai comunitari de recepció central que conforma el pati de l’edifici. Aquest pati, en planta baixa, es concep com un espai de relació i socialització dels veïns, amb zones d’estar i distribució cap a les escales i els ascensors. Des d’aquest pati s’accedeix als habitatges ubicats a la planta baixa, la majoria dels quals són dúplex, que tenen dos dormitoris, dos banys i saló a doble alçada. A la planta baixa, també hi ha un local comercial accessible des de l’exterior, i compta a més amb una planta altell. L’accés a l’aparcament es fa des del carrer Gavà.
A les plantes tipus s’ubiquen 12 pisos per planta, amb tipologies de 1,2 i 3 dormitoris, als quals s’accedeix mitjançant passarel·les que discorren al voltant del pati central.
La coberta de l’edifici disposa d’una zona per a les instal·lacions i una zona comunitària tipus “chill out” per als veïns.
Pel que fa a la façana de l’edifici, es concep mitjançant un sistema d’aïllament exterior i arrebossat tipus SATE, i compta amb balcons correguts amb baranes metàl·liques de barrots verticals, així com uns panells de lamel·les horitzontals. Les fusteries de les finestres són metàl·liques i de color gris antracita.

  • Data: 2022
  • Superfície: 7600 m2
  • Estat: En construcció
  • Localització: Barcelona, Espanya
  • /