Share
.vc_custom_1491733794123{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}
Info

València Litoral – America’s Cup, Valencia

En col·laboració amb Ateliers Jean Nouvel i Jordi Garcés Arquitecte

La Comunitat Valenciana compta amb una gran riquesa paisatgística, que és alhora expressió de la biodiversitat del seu territori, llegat de la seva història i recurs per al seu desenvolupament econòmic, que s’ha vist i es veu afectada per problemes de diversa índole que han actuat sobre el mateix, disminuint en els últims anys la seva qualitat visual, entesa aquesta com el conjunt de valors naturals i antròpics procedents del passat.

Gràcies als seus forts activitats industrials i comercials i al creixement del seu port que se situa avui com un dels més grans de la Mediterrània, València ha experimentat una mutació urbana ambiciosa. Conciliar el centre històric de València amb la seva primera línia de mar és essencial. La indústria del turisme ha de ser desenvolupat a través de la millora de la platja nord i la creació de passarel·les entre el mar i els barris històrics de la ciutat. Aquests barris de la Malva-rosa, al costat de la Universitat Politècnica i el Cabanyal, que constitueix el punt d’enllaç amb el port esportiu nou que s’està desenvolupat per a la competència la Copa Amèrica, han de ser acuradament rehabilitats i els seus espais públics tractats amb sensibilitat.

El port esportiu, incloent l’interior del port i el futur port esportiu, es desenvoluparà al llarg d’un gran arc circular que inclou les naus industrials existents, les quals seran preservades. La part nord al costat de la platja servirà com a zona de transició entre el port i la platja, i es reservarà per a les instal·lacions públiques, com ara un auditori a l’aire lliure i les botigues col·locades sota un llençol enorme. La part nord del moll a l’est rebrà blocs d’habitatges que donen a una gran plaça oberta dedicada a la celebració d’esdeveniments festius, efímers. Les àrees públiques al voltant del port es cobriran en una coberta tecnològica que permet diferents tipus d’instal·lacions temporals per a ser “connectats”.

La terminal de ferri es mantindrà. El moll de l’est s’alinea amb els edificis d’oficines i blocs d’habitatges. Els ports del programa, el port esportiu, el port industrial i la terminal del ferri, es juxtaposen i es situen en el punt de vista, que s’il·luminarà a la nit. El llit del riu Túria serà tractat com un continu de jardins públics i instal·lacions esportives que s’estenen riu amunt fins al centre de la ciutat A la zona del Grau, edificis amb certa alçada, puntualitzarà el paisatge. La construcció de les terres Moreres serà tractada com una transició cap al barri de Natzaret. Els nous edificis de les Hortes s’alinearan el perfil de la zona, mentre que les terres amb horts rebran un tractament que accentua l’estructura tradicional dels camps i canals que s’entrecreuen. Les platges del sud de Pineda i el Saler constitueixen un conjunt ecològicament fràgils en les ribes de l’Albufera. Aquesta àrea ha de ser tractada amb delicadesa. Les unitats d’habitatge es construiran discretament darrere de la duna i la línia de bosc de pins.

  • /