Share
.vc_custom_1491733794123{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}
Info

Concurs Estadi RCD Español, Barcelona

En col·laboració amb Ateliers Jean Nouvel

En els termes municipals del Prat de Llobregat i Cornellà de Llobregat es proposa la construcció d’un complex esportiu, lúdic, comercial i d’oci, integrat dins d’un gran parc urbà d’ús públic.

Aquest complex esportiu és el nou estadi del R.C.D. Espanyol. A partir d’aquesta edificació neix al voltant un centre comercial, lúdic i d’oci que comunicat funcional, estructural i formalment complementa l’activitat esportiva i al seu torn fa possible la viabilitat de l’estadi i el seu entorn no només cada quinze dies (dies de partit de futbol), sinó diàriament.

Restaurants, museu, pista de bitlles, cinema i altres activitats ens proporcionen una oferta atractiva per dotar la zona d’un caràcter propi i independent. Un gran parc que actua com a filtre entre la trama urbana contigua i el citat complex actua de pulmó en una zona no especialment densa, però sí amb una activitat constant. Dos hotels, un de caràcter públic i un altre privat, complementen l’oferta edificatòria de la zona.

El concepte arquitectònic es basa a partir del cor del projecte (centre del camp de futbol) com a centre neuràlgic que justifica el desenvolupament d’aquest gran complex, que desenvolupa de manera concèntrica la resta del programa el final del qual és una gran plaça verda filtrada per uns jardins paral·lels a l’estadi que fan de l’espai públic una suma de seqüències paisatgístiques diferents.

  • /