Share
.vc_custom_1491733794123{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}
Info

El Falgueró, Andorra – Concurs

En col·laboració amb Pere Cervós Cardona, Alonso i Balaguer Arquitectes Associats, Werner Sobek

L’àmbit de treball es compon de diverses parcel·les organitzades al voltant de dos sectors, A i B, separats per un vial. El primer es recolza en la muntanya i es constitueix com a límit natural de l’expansió urbana en direcció oest. Mentrestant, el segon es configura de manera més urbana, amb diàlegs obligats amb viari i edificis existents i fins i tot amb situacions de mitgera a estudiar.

El projecte es va adaptant des de l’escala topogràfica a la urbana, descendint des de la muntanya fins mimetitzar-se amb els edificis existents, conformant un perfil de carrer equilibrat en el seu extrem.

A més, es respecta l’amplitud de vistes i il·luminació del conjunt edificat, i se li concedeix un espai esplaiat a l’àrea verda central, mantenint la Roca del Falguero com a punt de referència de la topografia existent.

Donada l’extensió del programa, que obliga a esgotar el nombre de plantes màximes permeses sobre rasant (15), i amb l’objectiu d’evitar volumetries opressives, resultants d’una pura extrusió de la parcel·la, es decideix fragmentar el volum del sector A, de 15 plantes, en 6 blocs de 5 plantes (equivalent a la grandària mitjana d’un edifici d’habitatge de la zona), distribuint les superfícies requerides per cada ús en ells.

D’aquesta manera, es crea un flexibilitat fins ara inexistent, que ens permet tornar a una escala més humana, però també, mitjançant els girs oportuns, encarar les vistes i orientacions més idònies, creant potents espais d’intersecció i permetent la vista de la muntanya des de l’espai central.

En els blocs inferiors es recullen les oficines i l’hotel. A sobre d’aquests es troben els 4 blocs que ocupa l’ús residencial. Al sector B, per la seva major proximitat a l’hospital, es distribueix la superfície corresponent als consultoris.

  • /