Share
.vc_custom_1491733794123{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}
Info

Promoció Vasco-Mayacina – Parcel·les 11 i 12 – Mieres, Astúries

En col·laboració amb Alonso y Balaguer Arquitectos Asociados, Santiago Gimeno i LaGula Arquitectos.

Es tracta d’un bloc aïllat de 78 habitatges de protecció oficial i 78 places d’aparcament, organitzat en cinc nuclis verticals sobre els quals es disposen les diferents tipologies.

La formalització de la proposta es troba estretament lligada a les expectatives d’ús de la propietat, a les limitacions que fixa el planejament i a la consideració de tota edificació com a element definidor de l’espai públic urbà.

Atenent a la distribució del programa funcional dins el volum edificatori resultant de l’aplicació dels paràmetres de regulació urbanística, la proposta planteja un tractament del volum resultant i una disposició de buits amb els quals pugui introduir-se en l’edifici un ordre que, permetent la il·luminació natural i la ventilació de les peces interiors de l’edificació, suposi un canvi d’escala i de percepció de la tipologia edificatòria.

La proposta entén l’edifici com la peça de trànsit entre el casc urbà consolidat del municipi de Mieres i el nou Sector Vasco-Mayacina. S’intenta presentar l’edifici com un element de certa autonomia formal, buscant els mecanismes per esborrar l’habitual presència de la textura menuda i repetitiva d’obertures, reflex directe de la distribució interior.

  • /