Share
.vc_custom_1491733794123{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}
Info

Conjunt d’habitatges, St. Joan Despí

Una de les intervencions realitzades en aquesta població és la que va fer Ribas & Ribas en una zona de Sant Joan Despí en la qual, quan van rebre l’encàrrec, només hi havia les instal·lacions de TV3. Aquesta actuació, portada a terme en diferents etapes, es pot analitzar tant des del vessant urbanístic com des de l’arquitectònic, ja que tot i actuar seguint les directrius d’un pla parcial redactat per l’Ajuntament –que situava els futurs carrers d’aquest descampat i preveia el volum constructiu–, els arquitectes van crear gairebé un barri nou. Aquest barri està format per tres illes i dos blocs, i es caracteritza per l’equilibrientre els espais lliures i els ocupats, les zones verdes i les circulacions per a vianants, i la seva funcionalitat, demostrada amb el pas dels anys.

Sens dubte, l’element unificador d’aquest grup d’habitatges és l’aplicació del totxo, perquè si estructuralment els immobles es van bastir amb formigó armat, les façanes, els balcons i les tribunes es van construir amb un totxo granulat, que dóna homogeneïtat cromàtica i textural al conjunt. Hi ha d’altres trets,però, que defineixen bé aquesta obra, com són ara el moviment dels diferents volums de la façana, que es fa molt evident en el joc d’entrants i de sortints, en les tribunes balcó que coronen els edificis i en les torres cilíndriques que aixopluguen les escales helicoïdals que comuniquen els àtics amb els terrats, o la manera com s’han solucionat alguns dels xamfrans dels blocs, que giren sobre un pilarcantoner tot evitant la duresa d’una aresta en angle recte. Tot això està complementat per uns detalls constructius que enriqueixen i doten d’identitat l’edifici, com ara els cercles inspirats en els ulls de bou que assenyalen les portes d’accés a cada immoble, la successió d’obertures verticals que permeten la ventilació als aparcaments o les portes de fusta amb travessers oblics que alternen la fusta amb el vidre.

  • /