Share
.vc_custom_1491733794123{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}
Info

Habitatges als antics terrenys de Cosmetoda, l’Hospitalet de Llobregat

Els objectius generals del planejament urbanístic d’aquesta illa són els següents:

Dissenyar les infraestructures d’accés a l’illa com una millora de l’accessibilitat funcional del conjunt del barri i, en conseqüència, evitar les solucions plantejades des de l’enginyeria del trànsit, i aportant les solucions que abordin el disseny de les continuïtats urbanes de màxima qualitat ambiental i estètica en clau de millora del paisatge urbà.

Donar continuïtat als espais lliures de gran dimensió i permetre que el sòl destinat a equipaments pugui gaudir, dins de l’àmbit del parc públic que es proposa, d’un caràcter integrador i de gran valor paisatgístic en el seu conjunt.

Permetre, amb la permeabilitat de les edificacions i els accessos al gran espai verd, que els espais lliures dissenyats en altres àmbits colindants a aquesta illa, pugui estar totalment interrelacionats i formin un conjunt homogeni i continu amb aquest àmbit i que la seva globalitat esdevingui un corredor verd que permeti la peatonalització i el desplaçament amb bici entre tots els àmbits

Que el seu conjunt esdevingui un sistema d’itineraris per a bicicletes i per a vianants que connectin amb la resta de la ciutat, formant un sistema eficient de mobilitat en connexió amb les infraestructures del transport públic actual, bus o amb les futures que es vulguin realitzar.

Que les peces d’equipaments permetin gaudir a l’Ajuntament de tres espais gerarquicament diferenciats i facilitin la implantació dels usos en funció de les necessitats assenyalades en el Pla d’equipaments del municipi.

El conjunt format pels espais lliures i privats accessibles juntament amb els equipaments del sector, s’ha d’entendre (i aquest és l’objectiu que es vol aconseguir) que conformen un parc en continuïtat.

  • /