Share
.vc_custom_1491733794123{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}
Info

Edifici d’oficines a Sarrià, Barcelona

En col·laboració amb Bonell, Gil i Rius.

Finalista dels Premis FAD d’arquitectura 2004.

El 1997, quan el RCD Espanyol de Barcelona va abandonar l’estadi de Sarrià, la ciutat va guanyar un extens espai que es va reconvertir en un conjunt residencial i d’oficines, d’acord amb les directrius del Pla
General Metropolità. Les premisses del projecte –que van redactar l’equip Ribas & Ribas, en col·laboració amb E. Bonell, J. M. Gil i F. Rius–, eren alliberar el màxim de terreny públic per aconseguir un parc urbà, definir una edificació d’habitatges no congestiva, buscar una harmonització de les alineacions, alçàries, densitats i distàncies amb l’entorn, i potenciar les connexions de la zona per aconseguir una circulació de vianants i vehicles millor i més segura. El plantejament seguia les pautes de l’urbanisme holandès i no el
dens entramat constructiu de Barcelona.

Les oficines, estan situades en dos cossos de volums i alçàries diferents, que tenen un tractament de façana comú que els unifica amb els altres edificis del conjunt. L’element predominant és el tancament vidriat i els remarcats voladissos horitzontals, que actuen de protecció solar i acústica, i alleugereixen les dimensions dels edificis. Les plantes, de configuració bàsicament rectangular, són de gran simplicitat i concentren en un punt els serveis i els nuclis de comunicació vertical, per tal de deixar lliure una superfície més gran de la planta.

  • /