Share
.vc_custom_1491733794123{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}
Info

Institut Giptis, Marsella – França (Concurs)

En col·laboració amb MAP Agence d’Architecture

Edifici amb 8.700m2 de laboratoris, 3.200m2 de centres de recerca, 1.500m2 de consultes i 2.000m2 de serveis i logística de l’edifici.

El prestigi i la qualitat de recerca de l’institut giptis exigeixen unes instal·lacions que concordin amb aquestes dues premisses. La resposta a elles és un edifici amb espais amplis, lluminosos i en harmonia amb l’entorn, que permeti una investigació d’altíssima qualitat recolzada per un programa funcional molt ben definit.

A causa del emplaçament del nou institut giptis, es dissenya una volumetria tancada en si mateixa i autosuficient, emulant una roca portada des de qualsevol costa del mediterrani. Fidels a aquesta filosofia, el nou edifici serà, sobretot, funcional. Mitjançant un esquema de circulacions articulades i generades per un gran atri central que dóna vida i ordena l’edifici de forma simple i clara al seu voltant.

L’edifici s’integra de manera neta i elegant en el conjunt hospitalari de la Timone en el qual se situa. Es concep com un edifici trencat, que es posa com una roca de vidre amb els tons del blau del mediterrani i davant un teló de fons format per edificis pantalla.

En aquest sentit, aquesta integració també es percebrà des de l’aire o des del nivell del vianant ja que la façana s’ha doblat tant en planta baixa per atreure el vianant a entrar, com en planta coberta per integrar les instal·lacions amb la resta de la volumetria .

A l’interior, la premissa del projecte ha estat que en tot moment es percebi la llum i la vegetació mediterrània a l’interior del gran atri central de l’edifici, de manera que en qualsevol punt de l’edifici es pugui gaudir del concepte que dóna vida a aquest projecte.

Seguint aquest argument s’ha projectat un edifici sostenible i respectuós amb el medi ambient, que deixi al planeta la menor empremta possible. En definitiva, una visió a llarg termini en la qual no tan sols es contempla el cost de construcció de l’edifici, sinó també un baix cost energètic al llarg de tota la seva vida.

  • /