Share
.vc_custom_1491733794123{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}
Info

Habitatge social a Rimac, Perú

En aquest projecte es preveuen 3.356 habitatges socials i un centre comercial de 23.322m2

La voluntat de seguir la retícula predominant i de ” fer ciutat ” origina unes illes edificables separades per vials de vianants i de circulació rodada restringida, per a l’accés a les zones d’aparcament. D’aquesta manera es pretén crear un diàleg amb la ciutat existent, perquè sigui més fàcil la seva extrapolació a la resta del barri.

També es contempla la possibilitat que les edificacions existents situades al Sud de la parcel·la, en l’Avinguda Francisco Pizarro, puguin incorporar-se a l’actuació i incorporar-se a les illes edificatòries proposades.

El centre comercial s’ha situat en al Carrer Totorita, amb el qual limita la parcel·la en la seva major part, es proposa ubicar l’ús comercial, bolcant un Boulevard aprofitant l’amplitud d’aquest vial i el seu caràcter secundari.

Les torres són edificis d’habitatges amb 15 plantes d’alçada amb dos tipus d’habitatge: 4 en les cantonades de 3 dormitoris i 2 centrals de 2 dormitoris, en total 6 habitatges per planta. La situació estratègica de les torres al Nord-est de la parcel·la crea un eix visual marcat i afavoreix les visuals cap a les serralades situades al nord de Lima.

Els edificis tipus bloc plantejats es resolen amb nuclis de comunicació vertical puntuals que donen accés a 4 habitatges per planta, amb habitatges orientats a 1 sola façana del bloc, evitant la tipologia d’habitatge passant el que multiplicaria el nombre de nuclis de comunicació vertical.

  • Data: 2016
  • Superfície: 90000 m2
  • Estat: Avantprojecte
  • Localització: Lima, Perú
  • /